ประวัติศาสตร์ศิลป์ 3.^__^:♥)*♥


Duration = 04:56

Related Videos

Description

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระราชินี ชุด "สานสายใยแผ่นดิน" ทอปักจักสานประวัติศาสตร์ศิลป์ สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ชุด "สานสายใยแผ่นดิน" ของสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ตอนที่ 37 ตอน ทอปักจักสานประวัติศาสตร์ศิลป์ ทอผ้ายก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นขัตติยนารีผู้เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ได้ทรงอุทิศพระองค์และพระปรีชาสามารถประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกของพสกนิกรชาวไทยเคียงข้างพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นระยะเวลานานกว่า 50 ปี ด้วยทรงมีพระราชประสงค์มุ่งมั่นสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะคุ้มครองให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข จากการที่ ได้ทรงแนะนำอาชีพเสริม ดูแลการศึกษา สุขภาพอนามัย ควบคู่ไปด้วย จนกระทั่งในปัจจุบันผลงานส่งเสริมอาชีพราษฎรตามพระราชดำริ งานศิลปาชีพได้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม เป็นที่กล่าวขวัญทั่วทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งงานด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชาติในหลายแขนงมิให้สูญหาย นอกจากนี้ ยังทรงส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์และพรรณพืชตลอดจนสิ่งแวดล้อมจนเป็นที่รู้จัก ยกย่องในทั่วโลก รวมถึงพระราชกรณียกิจนานัปการ ที่ก่อให้เกิดผลดีแก่แผ่นดินและพสกนิกรชาวไทย Kaew made a copy from interesting channel of Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ`. cosovo999 Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ`.εïз Kaew really love and interesting in this clip, would like to spreading and share this clip to all my friend and everyone. Kaew hope and wish ALL YOU TUBE FRIENDS don't mind and lets me, giving me a permission, PLEASE(◕‿◕✿)*✿ Love and respect for all♥ Kaew(◕‿◕✿)* NO COPYRIGHT. All rights to rightful owner`.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ`.εïз
For copyright or any other issue, please consult YouTube as per their Service Terms in C section of 6.