*@อยากหลุดพ้นกันใหม?.. พระอาจารย์คึกฤทธิ์ เช้าวันเสาร์ที่ ๒๓/ธันวาคม/๒๕๖๐


Duration = 02:52:00

Related Videos

Description

ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมBN.๑๖๒๐ สาธยายปฏิจจ..https://www.youtube.com/watch?v=Fq4erwL36A8&list=PLsc91aJ1_crMTlAeUBtNzpRaT8lnGl-F5 อยากให้ฟัง.. (เตรียมตัวก่อนตาย)คัดเลือกเฉพาะคำตถาคตเท่านั้น ...https://www.youtube.com/watch?v=PdfwokBg0M4&list=PLsc91aJ1_crNDwgYJ8tVrBQdcKCNVVpFI TOPHIT ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม https://www.youtube.com/watch?v=qhd66BqsleU&list=PLsc91aJ1_crOaOlKTLO1QPb76JmoF-ROL รวมคลิปมาศึกษาและปฏิบัติ สั่งสมสุตตะตามคำตถาคต https://www.youtube.com/watch?v=hxEE5iG_3_8&list=PLsc91aJ1_crPinjZ3_ZCRQ1Q-BBjUqomI รวมคลิปพระพุทธเจ้าสอนอะไร? #๑ https://www.youtube.com/watch?v=vc47cgiWtww&list=PLsc91aJ1_crN82BgXp6ZndMK-t8_09dBs พุทธวจน_รวมคลิปธรรมะสำหรับผู้ใหม่ #๑ https://www.youtube.com/watch?v=JPnBWf4hLRM&list=PLsc91aJ1_crPZv5--2T_3rD6prDYaJNQ0 พุทธวจน_รวมคลิปธรรมะสำหรับผู้ใหม่ #๒ https://www.youtube.com/watch?v=WvMZwtTxuoc&list=PLsc91aJ1_crMpOouCQY4Kx44qnIE8u_YA ................................................ ติดตามการเผยแผ่พุทธวจนได้ที่.. http://watnapp.com/ ติดตามการเผยแผ่พุทธวจนอีกหนึ่งช่องทาง.. ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม (เพลย์ลิสต์) ขอเชิญกัลยาณมิตรเงี่ยโสตลงสดับในธรรม สั่งสมสุตตะ,ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า (พุทธวจน) เลือกตามหมวดธรรมตามความต้องการ https://www.youtube.com/channel/UC-68WAo39zQU9d_p2AxGsXw/playlists วีดีโอ ทั้งหมดจากยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม https://www.youtube.com/channel/UC-68WAo39zQU9d_p2AxGsXw/videos ติดตามการเผยแผ่พุทธวจนได้ที่... ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม - Google+ https://plus.google.com/u/0/100619498305484042073 ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน เพจ พุทธวจน อริยสัจจากพระโอษฐ์ https://www.facebook.com/PhuththWCnXriysacCakPhraxosth/?hc_ref=PAGES_TIMELINE ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน เพจ อนัตตา ธรรม https://www.facebook.com/anattatam/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf ..................................................................... พระอาจารย์คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง *ทำสมาธิอย่างไรจึงถูกต้อง *อดีตไม่ต้องกังวล *เกิดเป็นมนุษย์เร่งความเพียร *ความหลุดพ้นที่เลิศ *ปี ๒๕๖๐ ต้องเป็นอริยบุคคล *วิธีปฏิบัติเพื่อกว้าข้าม *วิธีใคร่ครวญพิจารณา *ความคิดเป็นเหตุให้ทุกข์เกิด *ละนันทิไปทำไม *ฝึกฝนตนเองก่อน *ข้อธรรมที่สุดยอดสำหรับผู้ป่วย!! *รู้คำตถาคต เราเลือกเกิดได้!! วิธีฝึกให้รู้ว่าขันธ์ห้าไม่ใช่เรา *สุตตะคือทางรอด *สุขทุกข์อยู่ที่ใจ *ทำไมสังสารวัฏนี้จึงน่ากลัว *บุคคลควรพูด ไม่ควรพูด *งานรัก ศรัทธา ตถาคต *ธรรมวันวิสาขบูชา *ธรรมชั้นโลกุตตร *วิธีฝึกสมาธิ ฝึกเพื่อละการเกิด *การเกิดของเราครั้งนี้ *สังโยชน์ ๑๐ *มาแทงตลอดอย่างดีในปฏิจจ *ชีวิตนี้แสนสั้น *กายคตาสติ *ชีวิตที่เหลืออยู่ *ธรรมวันแม่ *วิธีหยุดคิด *ชีวิตนี้มีความหวัง *ธรรมะวันออกพรรษา *เราไปวัดเพื่ออะไร *อานาปานสติมีปาฏิหาริย์ *วิธีแก้กรรม ดับกรรม *ต้องการความสำเร็จในปัจจุบัน *สาธยายปฏิจจ *สังโยชน์ ๑๐ หมายถึงอะไร *มรรค ๘ แก้ได้ทุกเรื่อง *แค่รู้ลมหายใจ *เราเข้าใจเรื่องกรรม *เมื่อมีสิ่งนี้มี *สัตว์โลกเกิดความเดือดร้อน *รู้ลมเฉยๆ *เปิดใจเซียนพระ *บุญบาปเก็บไว้ที่ไหน
For copyright or any other issue, please consult YouTube as per their Service Terms in C section of 6.