บทสวดทำวัตรเช้า แปล (แบบที่๑)


Duration = 35:58

Related Videos

Description

บทสวดทำวัตรเช้า นำมาจากบทสวดมนต์แปล (วัดแพร่ธรรมาราม) เสียงสวดโดย พระอาจารย์เอกราช เขมานนฺโท แบบที่๑ ประกอบด้วย - คำบูชาพระรัตนตรัย - คำกราบพระรัตนตรัย - ปุพพภาคนมการ - พุทธาภิถุติ , ธัมมาภิถุติ , สังฆาภิถุติ - รตนัตตยัปปณามคาถา - คำแผ่เมตตา - สัพพปัตติทานคาถา
For copyright or any other issue, please consult YouTube as per their Service Terms in C section of 6.