زیباترین دوجنسه ایرانی بنام ترانه آرام (قسمت دوم) Iranian transvestites


Duration = 07:23

Related Videos

Description

این ویدیو درباره شرح و حال ترانه آرام از زبان خودش است، وی حدود ۱۰ سال پیش اسمش امیر آرام بود، پدرش فوت کرده است و از خانواده نیز ترد شده است دانلود این ویدیو : http://www.booloor.com/videos/documentary/boy-sex-reassignment-surgery.html
For copyright or any other issue, please consult YouTube as per their Service Terms in C section of 6.